8 listopada 2019 r. odbędzie się przełożony z października koncert Przemysława Witka w Dworku Chopina w Dusznikach-Zdroju, podczas którego wykona on m.in. 12 Etiud op. 25.