Na zaproszenie wiolonczelistki Zofii Kulisiewicz Przemysław Witek zrealizował projekt „Mozaika wiolonczelowa”. W ramach stypendium „Kultura w sieci” artyści nagrali trzy odcinki programu przedstawiającego mało znane sonaty na wiolonczelę i fortepian:
Odcinek 1: Sonata na wiolonczelę i fortepian op. 10 Ludomira Różyckiego
https://www.youtube.com/watch?v=DtsB1Pt3rho
Odcinek 2: Sonata na wiolonczelę i fortepian Aleksandra Tansmana
https://www.youtube.com/watch?v=T_rsOF8Q9b4&t=0s
Odcinek 3: Sonata na wiolonczelę i fortepian Szymona Laksa
https://www.youtube.com/watch?v=X4SR2wgnmMc