10 września 2015 r. roku Przemysław Witek wystąpił z recitalem chopinowskim podczas 49-go Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Recenzja z festiwalu w październikowym numerze Ruchu Muzycznego.