Ten album, składający się z dwóch płyt CD został wydany w 2017 r. przez Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Nagrania zostały zrealizowane 15 grudnia 2014 r. oraz 28 marca 2015 r. w Auli Nova w Poznaniu. 

Nagranie było częścią mojego przewodu doktorskiego. Na pierwszej płycie umieściłem Drugą i Czwartą Sonatę fortepianową Weinberga oraz Zeszyty dziecięce op. 16, natomiast drugą płytę w całości wypełnia słynny Kwintet fortepianowy op. 18, który miałem przyjemność nagrywać z Dorotą Warcabą, Katarzyną Szydłowską, Tomaszem Citakiem i Łukaszem Dziedziakiem.

Muzyka Weinberga nie była doceniona w pełni za jego życia. Dziś odkrywana jest na nowo, choć cały czas twórczość tego kompozytora nie zyskała pełnego uznania. Ja do jego utworów wracam bardzo chętnie. Zwłaszcza Zeszyty dziecięce op. 16 i Kwintet fortepianowy op. 18 są dla mnie utworami magicznymi, ale również obydwie sonaty zamieszczone na płycie, to utwory wyjątkowe.

Płyty wciąż nie można nabyć w oficjalnej sprzedaży. Jedynie bezpośrednio, pisząc na adres:

[email protected]

Lista utworów

CD1

II Sonata fortepianowa a-moll op. 8
1. Allegro
2. Allegretto
3. Adagio
4. Vivace

5. Zeszyty dziecięce op. 16. 
Larghetto
Allegro
Moderato maestoso
Tempo di valse
Allegretto
Presto
Andante tranquillo
Larghetto

IV Sonata fortepianowa h-moll op. 56
6. Allegro
7. Allegro
8. Adagio
9. Allegro

CD2

Kwintet fortepianowy op. 18
1. Moderato con moto
2. Allegretto
3. Presto
4. Largo
5. Allegro agitato